Alco Check TM-9010

Användningsområde

  • För personlig och professionell kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Mätaren tog prov vid: 0,75 liter och uppåt.
Mätteknik:Bränslecell.
Tillförlitliga mätvärden: Ja.
Användarvänlighet: Lätt att använda och enkel att förstå.
Övrigt: Utrustad med automatisk avstängning.
Kalibreringsintervall: Saknas helt information till kund.
Kalibreringskostnad: Uppgift saknas.

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i displayen. Tester har visat på god mätnoggrannhet. Alco Check TM-9010 visar aktuell alkoholhalt i promille. Mätaren ger tydliga instruktioner till användaren via en upplyst display. Mätaren kan ta prov redan innan 0,75 liter luft vilket innebär att man med automatik kan få upp till 40-80 procent fel i mätvärdet.
Det saknas en adekvat indikering när nästa kalibrering ska ske. Det innebär att när tillverkaren inte längre kan garantera att mätaren visar korrekt alkoholhalt så går det fortfarande att använda den utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt. Dessutom krävs extremt mycket luft innan provet tas.
Mätaren har ett utbytbart munstycke.

Sammanfattning

Vi varnar

Pris

2 299 kr, inkl. moms

Leverantör

Teknikmagasinet