Alcosense Excel

Användningsområde

•                För privat kontroll av promillehalt.

Beskrivning

AlcoSense excel är en alkoholmätare framtagen för privat kontroll av alkoholhalt i luft. Den har i MHF:s enklare konsumenttester visat tillförlitliga mätvärden och att provet tas på den djupa lungluften. AlcoSense excel har ännu inte testats enligt någon av de mer omfattande internationella standarderna som finns för alkoholmätare.
Denna mätare är en av de på marknaden som kommunicerar bäst och tydligast med användaren via en fyrfärgsdisplay. Dessutom ger den värdefull information i displayen för att undvika missvisande värden orsakade av kontaminering.

Mätaren ger mycket tydlig information om när det är dags för nästa kalibrering. Har man passerat detta datum kan fortfarande mätaren användas men resultatet presenteras med en komplicerad text om att resultatet möjligtvis inte är tillförlitligt då kalibreringsdatumet passerat.
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.

Mätteknik: Bränslecell

Omdöme

Mätaren ger mycket tydliga instruktioner via ljud och i displayen. Tester har visat på god mätnoggrannhet. AlcoSense excel visar aktuell alkoholhalt i milligram per liter utandningsluft. Mätaren har en tydlig, upplyst fyrfärgsdisplay.
Nästa kalibreringsdag visas varje gång du slår på mätaren. Om denna dag passerat måste du bekräfta blåsprovet med en knapptryckning.
Mätaren har bra utbytbara munstycken.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera fortsatt användande av AlcoSense excel.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftsäker

Pris

Ca 1 599 kr inkl. moms

Servicebehov

1 gång/år

Snabbfakta

1 599:- inkl moms

1 gång/år