Alko engångstest 0,2 och 0,5 promille

Användningsområde

  • För personlig kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Mätaren tog prov: På den djupa lungluften, förutsatt att man blåser på ett andetag så att streckindikeringen för blåsning ändras enligt instruktionen.
Mätteknik: Kemisk mätning
Tillförlitlig indikering av alkohol: Ja
Användarvänlighet: Lätt att använda och enkel att förstå.
Övrigt: Denna mätare finns för två olika promillegränser, En för svensk promillegräns och en för gränsen i ex Finland och Danmark. Den kemiska mätaren ändrar färg från gult till grönt vid påverkan över aktuell gräns 0,2 eller 0,5 promille. Den kemiska mätaren är ingen precisionsmätare utan ger en indikering om man ligger över eller under laglig gräns. Testet kan bara användas en gång. Testet innehåller frätande kemikalier och innehållet bör inte komma i kontakt med kläder, hud eller ögon.

Kalibreringsintervall: Engångsmätare av denna typ går inte att kalibrera. Mätaren ska användas innan utgången av bäst-före-datum.

Kalibreringskostnad: Ingen – är inte kalibreringsbar.

Omdöme

Mätaren ger en tillförlitlig färgändring vid alkoholhalter över 0,2 promille för den med en gräns på 0,2 promille och samma för den med en gräns på 0,5 promille. Detta under förutsättning att provtagningen sker enligt instruktionen och att mätaren förvarats på ett korrekt sätt fritt från påverkan av starkt solljus och hög värme.
Mätaren visar inga exakta promilletal och går bara att använda en gång. Den omfärgning i engångstestet som sker vid alkoholpåverkan går från gul färg till grön. Att testet visar grönt när det ger utslag för alkohol kan verka lite ologiskt, men färgförändringen beror på en naturlig kemisk reaktion på alkohol.
Instruktionerna som följer med är tydliga och metodiskt utformade med text och illustrationer. Viktigt är att tänka på att mätaren har ett bäst-före-datum.

Sammanfattning

Pålitlig

Pris

ca 80 kr, inkl. moms för en 2-pack.

Leverantör

Save Lives Now Europa AB / savelivesnow.com