Digital mini alkoholmätare

Användningsområde

  • För personlig kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Mätaren tog prov vid: Under 0,5 liter.
Mätteknik: Halvledarcell.
Tillförlitliga mätvärden: Nej.
Användarvänlighet: Lätt att använda.
Övrigt: Utrustad med inbyggd ficklampa.
Kalibreringsintervall: Saknas information.
Kalibreringskostnad: Uppgift saknas

Omdöme

Mätaren saknar helt förmågan att detektera hur stor utandningsvolym som använts i provet. Mätaren kan ta prov redan under 0,5 liter vilket innebär att man med automatik kan få över 50-90 % fel i mätvärdet. Vissa prov vid gränsen för rattfylleri 0,2 promille visar att provtagaren skulle ha en promille över gränsen för grovt rattfylleri vilket är 1,0 promille.
Denna mätare är fullständigt opålitlig och kan möjligtvis funka som dålig ficklampa eller bra nyckelring.
Det saknas en adekvat indikering när nästa kalibrering skall se. Det innebär att när tillverkaren inte längre kan garantera att mätaren visar korrekt alkoholhalt så går det fortfarande att använda mätaren utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt.

Sammanfattning

Vi varnar

Pris

49 kr, inkl. moms

Leverantör

Estore.nu