Dignita AM 4/AM 4000

Användningsområde

  • För privat kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Dignita AM‑4 har utgått ur Dignitas sortiment. Alkoholmätaren var en mätare framtagen för privat kontroll av alkoholhalten i luft. Den har i MHF:s enklare konsumenttester visat på tillförlitliga mätvärden och att provet tas på den djupa lungluften. AM‑4 har inte testats enligt någon av de mer omfattande internationella standarderna som finns för alkoholmätare. Dignita ger tre års garanti på AM‑4 under förutsättning att kalibrering sker hos Dignita.
De kunder som har alkoholmätaren AM‑4 kan även fortsättningsvis få den årliga kalibreringen utförd av Dignita.
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.
Mätteknik: Bränslecell

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i displayen. Tester har visat på god mätnoggrannhet. AM‑4 visar aktuell alkoholhalt i promille. Mätaren ger tydliga instruktioner till användaren via en stor upplyst display.
Dock saknas helt indikering om när nästa kalibrering ska ske. Det innebär att trots att tillverkaren inte längre kan garantera att mätaren visar korrekt alkoholhalt, kan mätaren fortfarande användas utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt p.g.a. utebliven kalibrering.
Mätaren har ett utbytbart munstycke.

Sammanfattning

Pålitlig

Pris

1 595 kr inkl. moms

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

Dignita Systems AB
090-12 94 00

Snabbfakta

1 595 kr inkl. moms

499 kr/år

10 kr/st

var 12:e månad

3 år

ingen