Dignita AM 5E

Användningsområde

  • För privat kontroll av promillehalt

Beskrivning

Dignita AM 5E är en alkoholmätare framtagen för privat kontroll av alkoholhalten i luft. Den har i MHF:s enklare konsumenttester visat tillförlitliga mätvärden och att provet tas på den djupa lungluften. AM 5E har ännu inte testats enligt någon av de mer omfattande internationella standarderna som finns för alkoholmätare. Dignita ger tre års garanti på AM 5E under förutsättning att kalibrering sker hos Dignita.
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.
Mätteknik: Bränslecell

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i displayen. Tester har visat på god mätnoggrannhet. AM 5E visar aktuell alkoholhalt i promille. Mätaren ger tydliga instruktioner till användaren via en stor upplyst display.
Dock saknas helt indikering om när nästa kalibrering ska ske. Det innebär att trots att tillverkaren inte längre kan garantera att mätaren visar korrekt alkoholhalt, så kan mätaren fortfarande användas utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt p.g.a. utebliven kalibrering.
Mätaren har ett utbytbart munstycke.

Sammanfattning

Pålitlig

Pris

1 749 kr inkl. moms

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

Dignita Systems AB
090-12 94 00

Snabbfakta

1 749 kr inkl. moms

499 kr/år

10 kr/st

var 12:e månad

3 år

ingen