Dignita AM 6000/Scandtest AM800 Premium

Användningsområde

  • För privat kontroll av promillehalt

Beskrivning

Dignita AM‑6000 har utgått ur Dignitas sortiment. Alkoholmätaren var en mätare framtagen för privat kontroll av alkoholhalten i luft. Mätaren är testad och uppfyller senaste versionen av CEN:s standard för privata alkoholmätare EN 16280:2012. Den ger tillförlitliga mätvärden och tar provet på den djupa lungluften.
De kunder som har alkoholmätaren AM‑6000 kan även fortsättningsvis få den årliga kalibrering utförd av Dignita.
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.
Mätteknik: Bränslecell

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i displayen. Tester har visat på god mätnoggrannhet. AM‑6000 visar aktuell alkoholhalt i promille. Mätaren ger tydliga instruktioner till användaren via en stor upplyst display.
Dock saknas helt indikering om när nästa kalibrering ska ske. Det innebär att trots att tillverkaren inte längre kan garantera att mätaren visar korrekt alkoholhalt, kan mätaren fortfarande användas utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt p.g.a. utebliven kalibrering.
Mätaren har ett utbytbart munstycke.

Sammanfattning

Pålitlig

Pris

1 995 kr inkl. moms

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

Dignita systems AB
090-12 94 00

Snabbfakta

1 995 kr inkl. moms

499 kr/år

10 kr/st

var 12:e månad

3 år

SS-EN 16280:2012