Dignita Smarttester

Användningsområde

  • För privat kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Dignita Smarttester är en alkoholmätare framtagen för privat kontroll av alkoholhalten i luft. Den har i MHF:s enklare konsumenttester visat tillförlitliga mätvärden och att provet tas på den djupa lungluften. Dignita Smarttester har inte testats enligt någon av de mer omfattande internationella standarderna som finns för alkoholmätare. Dignita Smarttester saknar helt display och är konstruerad för att fungera ihop med en smartphone (iPhone 4S eller senare samt Android 4.0) via bluetooth. Appen finns att ladda ner kostnadsfritt. Mätaren styrs helt via en app i telefonen och ger tydliga instruktioner. Mätenheten är konstruerad så att extra munstycken kan placeras dolt inne i mätaren.
Dignita ger tre års garanti på Smarttester under förutsättning att kalibrering sker hos Dignita.
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.
Mätteknik: Bränslecell

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via appen i telefonen. Tester har visat på god mätnoggrannhet. Dignita Smarttester visar aktuell alkoholhalt i promille. Alla tester som genomförs sparas i appen i din smartphone.
Dignita Smarttester indikerar när det är dags för nästa kalibrering.
Mätaren har ett utbytbart munstycke.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

1 295 kr inkl. moms

Leverantör

Dignita Systems AB
090-12 94 00

Snabbfakta

1 295 kr inkl. moms

499 kr/år

9,50 kr/st

var 12:e månad

3 år

ingen