Dräger Alcotest 3000

Användningsområde

  • För privat kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Dräger Alcotest 3000 är en alkoholmätare framtagen främst för privat kontroll av alkoholhalt i luft. Den har i MHF:s enklare konsumenttester visat på tillförlitliga mätvärden och att provet tas på den djupa lungluften. Mätaren har ett utbytbart munstycke med en distansdel på munstycket som hindrar testpersonens läppar att vidröra instrumenthuset. Dräger 3000 är ”lillebror” till polisens alkoholmätare för sållningsprov.
Dräger Alcotest 3000 har utgått ur Dräger och KG Knutssons sortiment och säljs inte längre i Sverige.
De kunder som har en Dräger 3000 kan även fortsättningsvis få den årliga kalibreringen utförd samt beställa munstycken.
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.
Mätteknik: Bränslecell

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i displayen. Tester har visat på god mätnoggrannhet. Dräger Alcotest 3000 visar aktuell alkoholhalt i promille. Mätaren ger mycket tydliga instruktioner till användaren via en upplyst display.
Nästa kalibreringsdag visas varje gång du slår på mätaren.
Mätaren har bra utbytbara munstycken.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera fortsatt användande av Dräger Alcotest 3000

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Ca 3 800 kr inkl moms

Servicebehov

1 gånger/år

Leverantör

KG Knutsson AB
08-92 30 00

Snabbfakta

3 800 kr inkl moms kr

ca 460 kr/år

ca 10 kr/st

var 12:e månad

1 år

-