Lion Alcometer 500

Användningsområde

  • För privat kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Lion Alcometer 500 är enligt tillverkaren en alkoholmätare framtagen för professionell kontroll av alkoholhalt i luft och går bra att använda för privat kontroll av promillehalt. Den har i MHF:s enklare konsumenttester visat tillförlitliga mätvärden och att provet tas på den djupa lungluften. Lion Alcometer 500 har ännu inte testats enligt någon av de mer omfattande internationella standarderna som finns för alkoholmätare. Dock är den testad enligt flera olika länders kravspecifikationer för sållningsprov till polisen.
Mätaren är utrustad med loggfunktion för lagring av alla blås
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.
Mätteknik: Bränslecell

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via ljud och i displayen. Tester har visat på god mätnoggrannhet. Lion Alcometer 500 visar aktuell alkoholhalt i promille. Mätaren ger mycket tydliga instruktioner till användaren via en upplyst display.
Varje gång du slår på mätaren så framgår tydligt när nästa kalibrering skall ske.
Mätaren har bra utbytbara munstycken.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Lion Alcometer 500

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Ca 7 438 kr inkl moms

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

Palmenco AB
010-139 91 00

Snabbfakta

7 438 kr inkl moms kr

ca 685 kr/år

ca 2 kr/st

var 12:e månad

1 år