Overmax AD-02

Användningsområde

För privat och kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Overmax AD-02 är en alkoholmätare framtagen för privat kontroll av alkoholhalten i luft. 

Mätaren säljs bl.a av cdon.com. Vid första anblick så kändes mätaren mycket stabil. Men när vi tittade nogare så kan man konstatera att mätaren bara redovisar resultatet med en decimal vilket är helt oacceptabelt för ett land som Sverige. Gränsen för rattfylleri är 0,10 mg/l eller 0,2 promille med en decimals avläsning är det helt omöjligt att veta om mätaren indikerar 0,0 eller 0,09. 

Mätaren saknar helt förmåga att detektera hur stor utandningsvolym som använts i provet. Mätaren kan ta provet redan under 0,5 liter vilket innebär att man med automatik kan få över 50-90 % fel i mätvärde. 

Mätaren är annars lätt att använda och enkel att förstå.

Mätteknik: Halvledarcell

Omdöme

Mer leksak än alkoholmätare. Efter som mätaren bara redovisar resultatet med en decimal i kombination med att Overmax AD-03 helt saknar möjlighet att detektera hur stor utandningsvolym som använts i provet saknar denna mätare helt möjlighet att kunna visa rätt alkoholvärde. 

Utifrån funktionstester och dokumentation vill vi varna för denna produkt då risken är stor för rattfylla och olycka.

Sammanfattning

Vi varnar.

Pris

 372 kr inkl moms.

Servicebehov

Saknas information.

Leverantör

cdon.com.

Snabbfakta

372 kr inkl moms kr

Alla priser exklusive moms