Proove Digital alkotestare

Användningsområde

  • För kontroll av egen promillehalt (privat bruk).

Beskrivning

Mätaren tog prov vid: 0,5 liter och lägre.
Mätteknik: Halvledarcell.
Tillförlitliga mätvärden: Nej.
Användarvänlighet: Lätt att använda.
Kalibreringsintervall: Sakna helt information till kund.
Kalibreringskostnad: Uppgift saknas.

Omdöme

Mätaren är enkel att använda. Dock saknar Proove Digial alkotestare helt förmågan att detektera hur stor utandningsvolym som använts i provet. Mätaren kan ta prov redan under 0,5 liter luft vilket innebär att man med automatik kan få upp till 90 procent fel i mätvärdet. De alkoholvärden som vi uppmätte i alkoholmätaren var dessutom sex gånger så höga som den aktuella alkoholhalten.

Sammanfattning

Vi varnar

Pris

248 kr, inkl. moms

Leverantör

Autotech motorsport