Sencor

Användningsområde

  • För personlig kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Mätaren tog prov vid: Under 0,5 liter.
Mätteknik: Halvledarcell.
Tillförlitliga mätvärden: Nej.
Användarvänlighet: Krånglig att använda.
Övrigt: Utrustad med automatisk avstängning.
Kalibreringsintervall: Saknas information.
Kalibreringskostnad: Uppgift saknas.

Omdöme

Mätaren saknar helt förmågan att detektera hur stor utandningsvolym som använts i provet. Mätaren kan ta prov redan under 0,5 liter vilket innebär att man med automatik kan få över 50-90 % fel i mätvärdet.
Mätaren är krånglig att använda och ger helt missvisande resultat gällande alkohol.
Det saknas en adekvat indikering när nästa kalibrering skall se. Det innebär att när tillverkaren inte längre kan garantera att mätaren visar korrekt alkoholhalt så går det fortfarande att använda mätaren utan att det kommer upp någon påminnelse om att mätvärdet kan vara felaktigt

Sammanfattning

Vi varnar

Pris

449 kr, inkl. moms

Leverantör

Fyndiq.se