Polisen har fått nya digitala verktyg i telefonen för flygande inspektion och ordningsbot. Peter Fransson tycker att det fungerar smidigt. Foto: Mari Haglund

Det är bara bilinspektörer och poliser med specialkompetens som får utföra en flygande inspektion. Bilinspektörer är civilanställda inom polisen och kontrollerar yrkestrafik. En flygande inspektion är när en bilinspektör eller en polis stannar dig när du är ute och kör för att kontrollera ditt fordon. Om det finns brister kan polisen ge dig böter eller vidta hårdare åtgärder. En flygande inspektion kan ske när som helst utan förvarning, en så kallad stickprovskontroll.

Nils Gustavsson leder en grupp inom polisen i Jönköpings län som arbetar med att kontrollera tung trafik.
– För ett år sedan började vi använda ett program i telefonen för att skriva in besiktningsprotokoll för flygande inspektion, berättar han.
– Det är mycket smidigare än att stå med pappersprotokoll som vi gjorde tidigare. Nu kan vi göra klart allt vid vägkanten.

Med det nya besiktningsverktyget i telefonen kan polisen eller bilinspektören slå ett fordon mot Vägtrafikregistret. Polisen kan även kolla uppgifter på utländska fordon.
– I Vägtrafikregistret kan vi se om ett fordon har anmärkningar av något slag, exempelvis från bilbesiktningen. Eller om till exempel en av våra kollegor i Skåne nyss har besiktat det, förklarar Nils Gustavsson.
– Polisen utför fler flygande inspektioner sedan vi började använda det här nya verktyget.

Joakim Tomas är bilinspektör.
– Det normala är att man mejlar besiktningsprotokollet direkt från telefonen till förarens e-post, säger han.

En del polisområden i Sverige har på försök börjat använda ett digitalt verktyg i telefonen för att skriva ut ordningsbot.
– Man kan inte skriva ut alla typer av ordningsböter än, men de vanligaste som exempelvis hastighetsöverträdelser, brister på belysning eller däck, förklarar polisen Peter Fransson.
– Om en förare erkänner direkt på plats och skriver under boten med en digital penna, då skickas ett inbetalningskort med böterna hem till föraren. Om föraren skulle neka går ärendet vidare till domstol.

Peter Fransson använder det nya digitala programmet för ordningsbot. Tidigare skrev han ut böterna på pappersblock.
– Inom ett halvår vågar jag gissa att poliser i hela Sverige kommer att använda den här lösningen.

Idag finns det runt 200 trafikpoliser och ett 70-tal bilinspektörer i Sverige. Polisen i Jönköpings län har två grupper som arbetar med trafik. Den ena gruppen är inriktad på att kontrollera tunga fordon.
– Jag jobbar i den andra gruppen som har fokus på hastighet, nykterhet och beteende, berättar Peter Fransson.
– Vi försöker hitta yrkeskriminella som använder vägen som brottsplats.

Trafikkontroller är ett bra hjälpmedel för att hitta kriminella framhåller han.
– Vägbrottslingar använder vägen som ett verktyg för att utföra brott, säger Peter Fransson.
– De här individerna är ofta alkohol- eller drograttfulla, saknar körkort och kör ofta med stulna fordon.

En ny utredning ska undersöka möjligheten att låta polisen få göra sållningsprov för narkotika i trafiken utan föregående misstanke, med hjälp av ett screeningsinstrument. Det är inte möjligt med dagens lagstiftning.

Vad tror du om den möjligheten?
– Jag tycker att vi har ganska bra lagstiftning och metoder för att upptäcka och lagföra drogpåverkade förare idag, säger Peter Fransson.
– Om vi ska använda oss av ett sållningsinstrument för narkotika, då får det inte vara för omständligt. Det måste fungera lika smidigt som ett utandningsprov för alkohol.

Text och foto: Mari Haglund