Block 1: Välkomna till Tylösandsseminariet studio

9:00

*Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag och Tomas Jonsson, MHF, inleder och presenterar moderatorn Sverker Olofsson.

Block 2: Hur ser det ut i dag – en nulägesbeskrivning

09:05

*Mätning av bältesanvändning – Anders Kullgren, Folksam

*Vad visar olycksstatistiken? Utvärdering av olyckor kopplade till stadstrafik och landsbygd – Tomas Fredlund, Transportstyrelsen

*Transportstyrelsen om nuvarande lagstiftning och åtgärder – Bo Nilsson, Transportstyrelsen

Block 3: Hastighet och fordon

09:40

*Hastighetsefterlevnad för yrkestrafik – Anders Kullgren, Folksam

*Geofencing i kollektivtrafiken – Tomas Forsberg, Volvo, och Ted von Knorring, Transdev

*Hastighetsstyrning med hjälp av geofencing – Lars Nolander, SCA

10:10 PAUS

Block 4: Upphandling, uppföljning och kvalitetssäkring

10:25

*Trafiksäkra persontransporter: Varför, vad och hur? Hanna Wennberg, Trafikverket

*Nyktra och drogfria bussresor – uppföljning och utmaningar, Tomas Jonsson, MHF

*Föreningslivets syn på en säker bussresa – Carl-Henrik Söderlind, Västanhede trafik, Lennart Blom, Svenska Fotbollsförbundet

*Vikten av en genomarbetad säkerhetskultur – Östen Hallenbert, Vårgårda Buss, Christer Pettersson VD och Mia Ellison KAMS, BiVAb

Block 5: Morgondagens säkrare bussresor

11:10

*Scanias säkerhetssystem – Nicklas Sandberg, Scania

*Bussbranschens bidrag till Aktionsplan för säker vägtrafik 2022-2025 – Erik Risberg, Sveriges Bussföretag

*Morgondagens krav på och utformning av säkrare bussresor – Tomas Jonsson, MHF

*Panel  på temat Den säkrare bussresan: Beställaren – utföraren – fordonstillverkaren
Deltagare: Anna Grönlund och Erik Risberg, Sveriges Bussföretag, Tomas Jonsson, MHF, Tomas Forsberg, Volvo, Hanna Wennberg, Trafikverket, Östen Hallenbert, Vårgårda Buss, Christer Pettersson och Mia Ellison, BiVab och Anders Kullgren, Folksam. 

Avslutning: Morgondagens säkrare bussresor

11:55
*Bussresan 2030 – den hållbara resan, Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Avslutning
*Tomas Jonsson, MHF och Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag