Den svenska polisen föreslås att utan misstanke få använda salivprov samt analys av ögon och ögonrörelser som sållningsprov för droger i trafiken. På liknande sätt som polisen idag gör rutinmässiga nykterhetskontroller för alkoholrattfylleri. Foto: Thomas Möller/Mostphotos

Utredningen Kontroller på väg har haft fått i uppdrag att lämna förslag som leder till effektivare kontroller av yrkestrafiken. En annan del av uppdraget är att titta på möjligheten att ge ökade befogenheter till polis, tull och kustbevakning att göra screeningtester med hjälp av sållningsinstrument för narkotika i trafiken. Nu har utredningen lagt fram sina förslag.

Polisen får idag inte göra rutinmässiga drogtester av förare. Med nuvarande lagstiftning måste polisen först ha en misstanke om att en förare är drogpåverkad. Om misstanke finns, kan polisen använda en så kallad ögonundersökning, för att bygga upp en skälig misstanke om drograttfylleri, innan föraren kan tas med för blodprov.

Utredningen föreslår lagändringar som gör det möjligt för polisen att utan miss-tanke använda salivprov samt analys av ögon och ögonrörelser som sållningsprov för narkotika i trafiken. Förslaget ger Polisen, Kustbevakningen och Tullverket möjlighet att göra rutinmässiga drogtester vid vägen.

– Om det här förslaget blir verklighet innebär det utvidgade möjligheter för polis, tull och kustbevakning att ingripa mot drograttfyllerister i trafiken, konstaterar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.

MHF har ingått i en referensgrupp som har hjälpt till i utredningen.
– Det här är en fråga som MHF har arbetat för i många år. Det är positivt att det nu finns ett förslag som ligger i linje med våra önskemål.

Utredningen skriver att det är angeläget att hitta sätt att stoppa drogerna i trafiken, med tanke på att drograttfylleriet ökar och att de narkotikarelaterade trafikolyckorna har blivit fler.

Under 2020 anmäldes 16 781 brott av rattfylleri under påverkan av narkotika, drograttfylleri. Det är en ökning från 2019, då antalet var 14 569 stycken. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
– Det finns ingenting som tyder på att drograttfylleriproblemet minskar, säger Lars Olov Sjöström.

Den norska polisen använder ett drogtestinstrument för snabbtester i saliv som ett komplement till ögonundersökningen, för att göra sållningsprov för narkotika i trafiken.

– Den norska lagstiftningen liknar det som nu föreslås i Sverige, förklarar Lars Olov Sjöström.
– I Norge kunde polisen omgående upptäcka och lagföra många fler drograttfyllerister efter att instrument införts.

Hur många minuter tar det att få svar på ett salivprov för droger med de snabbtestinstrument som nu finns på marknaden?
– Tillverkarna anger att tidsspannet ligger på 5–8 minuter för ett salivprov, säger han.

En annan del av utredningens uppdrag var att lämna förslag som leder till effektivare kontroller av yrkestrafiken. Utredningen föreslår att den nuvarande organisationen för kontroller av yrkestrafiken behålls och att den utvecklas genom en tydligare styrning från regeringen.

Bestämmelser om en särskild trafikpolisverksamhet ska föras in i polislagen och i instruktionerna till Polismyndigheten. Utredningen hade också i uppgift att undersöka om ett system med trafiksäkerhetskontrollanter ska införas, slutsatsen är nej.

Utredningen Kontroller på väg ska nu ut på remiss, vilket troligtvis kommer ske under hösten.

Text: Mari Haglund
Foto: Thomas Möller/Mostphotos