Den norska polisen kan med hjälp av ett screeninginstrument göra sållningsprov för droger i trafiken. Den svenska polisen föreslås få samma befogenheter. Förslaget har nu varit ute på remiss. Foto: Utrykningspolitiet

Utredningen Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg har haft fått i uppdrag att lämna förslag som leder till effektivare kontroller av yrkestrafiken.

En annan del av uppdraget är att titta på möjligheten att ge ökade befogenheter till polis, tull och kustbevakning att göra screeningtester med hjälp av sållningsinstrument för narkotika i trafiken. Våren 2021 la utredningen fram sina förslag.

Polisen får idag inte göra rutinmässiga drogtester av förare. Med nuvarande lagstiftning måste polisen först ha en misstanke om att en förare är drogpåverkad. Om misstanke finns, kan polisen använda en så kallad ögonundersökning, för att bygga upp en skälig misstanke om drograttfylleri, innan föraren kan tas med för blodprov.

– Polisen nuvarande verktyg med ögonundersökning, kräver mycket rutin av en polis för att bli ett effektivt hjälpmedel, förklarar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
– Med hjälp av ett snabbdrogtest kan även en mindre erfaren polis arbeta effektivt i trafiken.

Ett annat bekymmer utifrån integritetsaspekten och rättssäkerheten är att dagens ögonundersökning inte har tillräckligt hög träffsäkerhet, anser han.

– 20–25 procent av de personer som tas med för blodprov av polisen misstänkta för drograttfylleri, visar sig sedan inte vara narkotikapåverkade. Ett drogtestinstrument har runt 90 procents träffsäkerhet, det är alltså betydligt högre.

Under 2020 anmäldes 16 781 brott av rattfylleri under påverkan av narkotika. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
– Drograttfylleriet verkar vara ett växande problem. Det har blivit vanligare med narkotikapåverkan i samband med svåra trafikolyckor, säger Lars Olov Sjöström.

Under 2020 omkom 53 personer i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor (av totalt 204 döda i vägtrafiken), enligt Trafikverket. I ungefär en tredjedel av rattfylleriolyckorna var narkotika inblandat.

Utredningen föreslår en ny lag som gör det möjligt för polisen att utan misstanke använda salivprov samt analys av ögon och ögonrörelser som sållningsprov för narkotika i trafiken.
Förslaget ger Polisen, Kustbevakningen och Tullverket möjlighet att göra slumpmässiga drogtester vid vägen.
– Från MHF:s sida ser vi det som att polisen kan få ett nytt verktyg att jobba med i trafiken för att detektera drograttfyllerister, säger Lars Olov Sjöström.
– Vi tror att den svenska polisen, precis som den norska polisen, kommer att arbeta mer effektivt med hjälp av ett instrument.

Betänkandet Kontroller på väg presenterades av utredningen våren 2021. Under hösten 2021 har utredningen varit ute på remiss. MHF är en av flera remissinstanser.

”Tullverket ser positivt på de föreslagna ändringarna vad gäller drograttfylleri om salivprov och ögonundersökning” skriver tullen i sitt remissyttrande.

Polisens remissvar: ”Polismyndigheten tillstyrker förslaget att det ska bli möjligt för polismän att genomföra provtagning och undersökning för sållning avseende narkotika i trafiken utan att misstanke om brott föreligger. Polismyndigheten välkomnar att möjligheten ges genom ny reglering. Det finns ett reellt och angeläget behov av att kunna genomföra rutinmässiga sållningsprov på förare i trafiken, även för narkotika.”

– MHF tycker att det är positivt att både polisen och tullen är för rutinmässiga drogtester i trafiken, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Polisen upptäcker ofta andra brott i samband med trafikkontroller.

Vad är det nästa steg i utredningsarbetet – efter att remisserna samlats in?
– Innan regeringen kan gå vidare med förslagen från utredningen, behöver Lagrådet titta på om lagförslagen är korrekt skrivna, förklarar Lars Olov Sjöström.
– I nästa steg lägger regeringen ett förslag till riksdagen. MHF hoppas att det kommer ett beslut under 2022 om utredningen.

Vad tror du om förslaget att införa sållningsprov för narkotika i trafiken – kommer det att bli verklighet?
– Jag tror att det finns en bra möjlighet. Det finns ett starkt opinionsstöd för att komma tillrätta med drogerna i trafiken.

Genom Svenska Institutet för Standarder (SIS) arbetar kommittén Snabbtester för droganalyser med att ta fram en standard för testinstrument. MHF ingår i kommittén.
– Arbetet går vidare, det har varit intensivt under hösten. Vi arbetar med två standarddokument – en del om salivtestinstrument och ett dokument med riktlinjer, förklarar Lars Olov Sjöström.
– Dokumenten börjar närma sig en slutgiltig form.

Kommittén Snabbtester för droganalyser ser bra möjligheter att bli klara med arbetet under våren 2022.
– Vi hoppas att polis, tull och kustbevakning kan göra upphandlingar av drogtestinstrument med hänvisning till kraven i standarden, säger Sjöström.

Text: Mari Haglund