Foto: Thomas Möller/MostPhotos

Under samma period 2023 skadades 452 personer svårt och 3 076 skadades lindrigt.
• I juni miste 27 personer livet i trafiken, varav 14 var oskyddade trafikanter.
• I juli miste 13 personer livet, varav 6 oskyddade trafikanter.
• I augusti miste 26 personer livet, varav 10 var oskyddade trafikanter.

Totalt omkom 30 oskyddade trafikanter under sommaren. Jämfört med samma period 2018–2022 är det något under snittet, som är 37 avlidna oskyddade trafikanter.

Totalt har 146 personer omkommit på de svenska vägarna mellan januari och augusti. Motsvarande period 2022 var 147 personer. Innan pandemiåren – år 2019 dödades 153 personer i trafikolyckor.

Transportstyrelsens olycksstatistik