En majoritet av svenskarna i åldern 16–35 år tror att man blir en sämre förare om man röker cannabis. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av MHF. Foto: Adobe Stock

Undersökningen är gjord i åldersgruppen 16 till 35 år. 500 personer i Sverige och 500 personer i Norge har deltagit i undersökningen genom att svara på enkätfrågor i ett webbformulär. Enkäten gjordes under februari och mars 2022. Det är opinionsinstitutet Ipsos som gjort undersökningen på uppdrag av MHF och MHF:s norska systerorganisation MA Rusfri Trafikk.

– Vi har gjort en undersökning som har tittat på svenskarnas och norrmännens attityder och beteende kring cannabis i trafiken. Det här är första gången som en sådan här studie har genomförts i Sverige och i Norge, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.

På Tylösandsseminariet den 7 september ska MHF och MA Rusfri Trafikk presentera resultatet av undersökningen.
MHF och MA Rusfri Trafikk har genomfört undersökningen i projektet ”Trender cannabis och trafik – en skandinavisk attitydundersökning”. Undersökningen har finansierats genom projektmedel från SAFF (Stiftelsen Ansvar För Framtiden).

– Det är bra att vi nu genom undersökningen har fått ett mått på unga förares syn på cannabis och trafik i Sverige och i Norge, säger Lars Olov Sjöström.
– Det ger också möjlighet till att genomföra samma undersökning om några år och se om attityderna har förändrats över tid.

Några exempel från undersökningen på svenskarnas syn på cannabis och trafik:
Tror du att en förare som är påverkad av cannabis är sämre, likadan eller bättre bakom ratten än någon som inte är påverkad?
*80 procent av svenskarna i undersökningen tror att man blir en sämre bilförare om man är påverkad av cannabis.
*5 procent tror att man blir en bättre förare när man har rökt cannabis.

Tror du att en förare som just nu är påverkad av cannabis är sämre, likadan eller bättre bakom ratten jämfört med någon som har druckit alkohol?
*22 procent har svarat att man tror att en förare som har tagit cannabis är en sämre förare än den som kör alkoholpåverkad.
*41 procent tror att man är en lika dålig förare oavsett om man är påverkad av cannabis eller alkohol.
*29 procent tror att en cannabispåverkad förare är en bättre chaufför än den som kör alkoholpåverkad.

Har du någonsin kört bil efter att ha rökt cannabis?
*8 procent i undersökningen har svarat ja.
Har du suttit i en bil som körts av någon som nyligen har rökt cannabis?
*14 procent i undersökningen har svarat att de nyligen har åkt med en cannabispåverkad förare.
*82 procent svarade nej på frågan.

De flesta svenskar anser att alkohol och bilkörning inte hör ihop. MHF är oroade för att synen på att cannabis och trafik kan vara mer liberal, något som kan innebära att man underskattar riskerna.
– När jag tittar på hur de unga svenskarna har svarat i undersökningen, är det uppenbart att man har dåliga kunskaper om cannabis och trafik, konstaterar Lars Olov Sjöström.

Svenska förare behöver få med sig samma kunskaper om riskerna med cannabis och andra droger i trafiken som de idag får när det gäller alkohol och trafik, framhåller han.
– Det här är en utmaning för trafikskolor, skolor och olika trafiksäkerhetsaktörer. Vi behöver arbeta mer aktivt för att förebygga drograttfylleri, säger Lars Olov Sjöström.
– Om man inte tar tag i frågan, kommer vi att ha stora problem att nå Nollvisionens trafiksäkerhetsmål i Sverige. Vill vi ha nollvision eller vill vi ha cannabis?

Under 2021 omkom 47 personer i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor i Sverige. Det visar Trafikverkets djupstudier. Det motsvarar 22 procent av alla omkomna (210 personer). Cannabis och amfetamin är de två vanligast förekommande narkotikapreparaten vid drograttfylleri.

Cannabis har legaliserats för privat bruk i en rad länder och delstater i världen. I Kanada legaliserades cannabis 2018.
– I Kanada har det genomförts enkätundersökningar både före och efter att landet legaliserade cannabis för privat bruk, berättar Lars Olov Sjöström.
– Undersökningarna visar att efter cannabis legaliserades, då ökade uppfattningen att cannabis inte är särskilt farligt i trafiken – särskilt bland unga förare.

MHF och MA Rusfri Trafikk gjorde 2021 en förstudie om cannabis och trafik. Rapporten heter ”Förstudie: Cannabis och trafik – exemplet Kanada.”

Det finns forskning som visar att det finns ett samband mellan en legalisering av cannabis och fler trafikolyckor. Cannabis legaliserades i den amerikanska delstaten Colorado 2014.
Antalet bilförare i Colorado som stoppats av polisen med marijuana i kroppen har mer än fördubblats mellan 2014 och 2020. I djupstudier av omkomna bilförare har antalet som var cannabispåverkade ökat från 55 förare 2013 till 131 stycken 2020. Det visar två nya forskningsrapporter. Ungefär 600 personer omkommer årligen i vägtrafiken i Colorado.

– De länder och delstater som har legaliserat cannabis har drabbats av ett ökat antal cannabisrelaterade trafikolyckor efter legaliseringen, säger Lars Olov Sjöström.

I slutet av augusti ska MHF och MA Rusfri Trafikk presentera enkätundersökningen om cannabis och trafik på en internationell konferens om alkohol, droger och trafik i Rotterdam.

Text: Mari Haglund
Foto: Adobe Stock

MHF: Fler trafikolyckor i länder som har legaliserat cannabis