Foto: Transportstyrelsen

Vart femte år genomför Transportstyrelsen en båtlivsundersökning. I undersökningen 2020 deltog 6 000 hushåll. Det är både båtägare och icke båtägare som har svarat på frågor kopplade till fritidsbåt.

58 procent anser att det borde ställas krav på ett obligatoriskt förarintyg för att få köra vattenskoter. 83 procent är positiva till lagen om sjöfylleri. Gränsen för sjöfylleri är 0,2 promille alkohol i blodet. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. 1 promille gäller för grovt sjöfylleri.

Under 2020 omkom 27 personer i fritidsbåtsolyckor i Sverige, jämfört med 24 döda 2019. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen. 17 av de omkomna hade inte flytväst, i sex av fallen saknas uppgifter. I mindre än hälften av dödsolyckorna, där Transportstyrelsen har komplett information har alkohol varit inblandat.