Under 2018 återkallade Transportstyrelsen fler körkort än 2017 och varnade många bilister för trafikfarligt beteende. Foto: Transportstyrelsen

Under 2018 återkallade Transportstyrelsen 34 617 körkort. Det är en ökning jämfört med 2017, då 32 736 körkort drogs in.

Den vanligaste orsaken var ”en väsentlig överträdelse”, som vanligtvis innebär fortkörning, men den punkten kan också innebära att föraren exempelvis har kört mot rött ljus eller rattsurfat med mobilen. 18 234 körkort återkallades till följd av ”en väsentlig överträdelse.” Under 2018 återkallades 5 746 körkort på grund av rattfylleri.

Transportstyrelsen började under förra året i större utsträckning att varna bilister som begår trafikbrott. Under 2018 utfärdade Transportstyrelsen 9 426 varningar. Det är en ökning med 142 procent sedan 2017, då 3 887 varningar utfärdades.

En varning utfärdas vid mindre trafikförseelser där det inte är aktuellt att återkalla körkortet, men ändå är motiverat med en åtgärd. Transportstyrelsen varnar för att markera mot trafikfarliga beteenden.

Polisen rapporterar in trafiköverträdelser till Transportstyrelsen, det gäller de fall där det kan vara aktuellt att dra in körkortet. Det är sedan Transportstyrelsen som bedömer om körkortet ska återkallas eller inte.

– En varning är en anmärkning från Transportstyrelsen på ditt beteende i trafiken. Om du fortsätter att missköta dig efter att du har fått en varning, då kan det bli aktuellt att återkalla ditt körkort, förklarar Mikael Andersson, presschef vid Transportstyrelsen.

Varning är en mildare form av körkortsingripande. Om du har fått en varning, kan det innebära att Transportstyrelsen gör en hårdare bedömning, om du skulle göra dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott. Risken finns då att Transportstyrelsen återkallar ditt körkort, eftersom praxis är att varning inte beslutas igen inom två år.

En varning kan utfärdas vid ”mindre trafikförseelser”. Vilka typer av trafikförseelser kan det röra sig om?
– Det kan handla om fortkörningar. Eller till exempel om du flera gånger har blivit stoppad i en trafikkontroll och inte använt bilbälte, säger Mikael Andersson.
–Vi kan också utfärda en varning om ditt fordon inte är trafiksäkert och har allvarliga brister som fel på bromsar eller lysen.

Antalet varningar som Transportstyrelsen utfärdade ökade med 142 procent mellan 2017 och 2018.  Vad hoppas ni uppnå med att utfärda fler varningar?
– Det vi vill uppnå med att använda varningar i fler fall, är att minska antalet körkortsåterkallelser, förklarar Mikael Andersson.

Förhoppningen är att varningarna ska ha en förebyggande effekt, att man som bilist får insikt om att man riskerar körkortet och därför avstår från att fortsätta bryta mot trafikreglerna.
– Vi började använda varningar i större utsträckning under 2018. Nu ska vi hålla på med det i tre år och sedan får vi se, säger Mikael Andersson.

Text: Mari Haglund
Foto: Transportstyrelsen