Foto: Adobe Stock

På omkring 2,5 år har antalet A-traktorer fördubblats och idag finns nära 50 000 registrerade A-traktorer. En anledning till de ökade siffrorna är de ändrade reglerna som infördes i juli 2020.

Ändringen innebar bland annat att maxhastigheten om 30 km/h fick ändras på elektronisk väg, istället för mekaniskt. Det här öppnade för A-traktorer byggda på moderna bilar, samt fordon med automatlåda.

Fortfarande är trimning av A-traktorer ett problem. En 15-åring som kör med en manipulerad hastighetsspärr, där hastigheten överstiger 30 km/h, riskerar att bli fälld för olovlig körning med återkallat körkort som följd.

Transportstyrelsen fick i uppdrag att utreda behovet om förändrade regler som gör det svårare att manipulera hastighetsspärrarna, samt underlätta identifiering av sådan manipulation. Utredningen ska vara klar i november 2022.