MHF vill att fler kommuner ska erbjuda vård och rehabilitering genom metoden SMADIT till personer som stoppas för rattfylleri. Foto: AdobeStock

Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol och droger – vecka 45, är en återkommande satsning under vecka 45 – i år den 6 till 13 november.

MHF anser att det är viktigt att Sveriges kommuner tar sitt ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet som trädde kraft den 1 juli 2023, för att minska återfall i rattfylleribrott och brott kopplade till narkotika. Genom att använda arbetssättet SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) erbjuds personer som stoppas av polisen för rattfylleri eller drograttfylleri en vårdkontakt.

Idag erbjuder 119 av Sveriges 290 kommuner SMADIT, det motsvarar 47 procent. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga enkät Länsrapporten.

– Det är viktigt att kommunerna erbjuder vård, hjälp och rehabilitering när människor har ett alkohol- eller drogberoende. Och att kommunerna prioriterar de här insatserna som en del av det lokala brottsförebyggande arbetet, säger Tomas Jonsson, sakkunnig i trafiksäkerhetsfrågor för MHF.

Över en miljon svenskar har ett riskbruk av alkohol. Om man kan upptäcka och stoppa ett riskbruk av alkohol eller narkotikamissbruk tidigt och erbjuda vård och rehabilitering, ger det många vinster både för individen och samhället.

SMADIT har i många fall fångat upp och hjälpt rattfyllerister att komma ur sitt alkohol- eller drogmissbruk.
– En viktig del av det brottsförebyggande arbetet är att förebygga återfall i brott, som rattfylleribrott. Ett tidigt ingripande kan förhindra att människor skadas allvarligt och i värsta fall dödas i trafiken, säger Tomas Jonsson.

Sveriges kommuner kan bidra till att förebygga och rehabilitera alkohol- och drogmissbruk med flera olika åtgärder. Några exempel: Ställa krav alkolås i alla kommunala transporter samt erbjuda hjälp och stöd till lokala företag om hur man kan arbeta med att förebygga, rehabilitera och följa upp alkohol- och drogberoende på arbetsplatsen.

MHF erbjuder kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner stöd kring frågor som rör alkolås och alkomätare. Läs mer på mhf.se under fliken Allt om alkolås och alkomätare.

Läs mer på mhf.se/vecka45