Norskt drogtestinstrument. En utredning ser över om den svenska polisen ska få göra rutinmässiga drogtester i trafiken. MHF hoppas att ett sådant förslag kommer under våren. Foto: Utrykningspolitiet Norge

En utredning håller på och ser över hur kontrollerna av yrkestrafiken kan bli effektivare. En annan del av uppdraget är att titta på möjligheten att ge ökade befogenheter till polis, tull och kustbevakning att göra screeningtester med hjälp av sållningsinstrument för droger i trafiken. Utredningen ska vara klar den 30 april i år.

MHF ingår i en referensgrupp som hjälper till i utredningen. I mitten av november 2020 deltog MHF i en hearing om yrkes-trafiken. Utredarna hade ett enskilt möte med MHF i december förra året och ställde frågor till MHF om drogtester i trafiken.

Under januari har MHF diskuterat frågan med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och med riksdagens trafikutskott.
– Jag är optimistisk till att det kan dyka upp ett förslag under våren från utredningen. Ett förslag om att ge polisen behörig-heter att drogtesta med instrument, berättar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.

Polisen får idag inte göra rutinmässiga drogtester av förare. Med nuvarande lagstiftning använder polisen en så kallad ögonundersökning, för att bygga upp en skälig misstanke om drograttfylleri, innan föraren kan tas med för blodprov.

Vad skulle det betyda om den svenska polisen skulle få göra rutinmässiga kontroller med ett drogtestinstrument?

– Vi tror att vi kan få samma effektivisering i Sverige när det gäller att lagföra och detektera drograttfyllerister i trafiken, som man fick i Norge, när instrument för snabbtester i saliv infördes, säger Lars Olov Sjöström.
– Där kunde polisen ganska omgående upptäcka och lagföra många fler drograttfyllerister.

MHF har under januari haft ett möte med riksdagens trafikutskott om drogtester i trafiken. MHF har även deltagit i ett remissmöte med infrastrukturdepartementet om transportinfrastrukturplaneringen från 2022 och framåt.
– Vi fick ett enskilt samtal med infrastrukturminister Tomas Eneroth och tjänstemännen på departementet under remissmötet, berättar Lars Olov Sjöström.
– Att Tomas Eneroth är positiv till effektivare kontroller av drogerna i trafiken, det råder ingen tvekan om.

Utredarna hade ett enskilt möte med MHF i december förra året och ställde frågor till MHF om drogtester i trafiken.
– Utredarna verkade försöka skaffa sig ett underlag om drograttfylleri och drogtester i trafiken baserat på forskning, fakta och erfarenheter, säger han.
– Frågorna till MHF handlade både om instrument, teknik, juridik och vilka erfarenheter som finns runtom i världen.

Utredningen ska vara klar 30 april 2021.
– Vi på MHF kommer naturligtvis att följa frågan och lämna ett remissyttrande över det förslag som utredningen lägger, säger Lars Olov Sjöström.

Genom Svenska Institutet för Standarder (SIS) arbetar kommittén Snabbtester för droganalyser med att ta fram en standard för testinstrument.
– Vi har inget säkert datum för när vi kommer att vara klara med standarden, men vi har täta möten, förklarar Lars Olov Sjö-ström, som är ordförande i kommittén.
– Om polisen får befogenheten att utföra sållningsprov med ett drogtestinstrument, då är det en fördel vid en upphandling, att kunna hänvisa till en teknisk standard.

Text: Mari Haglund
Foto: Utrykningspolitiet Norge