Piteå fick sina stadsrättigheter den 12 maj 1621 och firar 400 år som stad under 2021. Kommunen firar jubileet genom evenemang och aktiviteter under hela året i samarbete med lokala föreningar.

MHF Piteå-Älvsbyn har fått bidrag från Piteå kommun och MHF Region Norr för att genomföra aktiviteter under jubileumsåret.
– Vi har genomfört en jubileumsaktivitet, berättar Olov Johansson Stoor, ordförande för MHF Piteå-Älvsbyn.

På den första jubileumsaktiviteten i augusti stod MHF Piteå-Älvsbyn vid Byxtorget i Piteå.
– Vi pratade med folk och informerade om MHF:s budskap och verksamhet. Vi värvade några medlemmar, säger Olov Johansson Stoor.
– Piteåborna fick fylla i en MHF-enkät. Bland dem som svarat på enkäten, drog vi några vinnare som vann lotter i MHF:s lotteri – En chans på tusen.

En av frågorna i MHF Piteå-Älvsbyns enkät var om man vill se en lag mot eftersupning.
Eftersupning innebär att en person som stoppas av polisen misstänkt för rattfylleri, hävdar att den har druckit alkohol eller färden efter körningen.

– Många av dem vi pratade med tyckte att införandet av en lag som kriminaliserar eftersupning är en viktig fråga, konstaterar Olov Johansson Stoor.

Upplägget för MHF Piteå-Älvsbyns nästa jubileumsaktivitet kommer att se liknande ut och kommer att vara på MHF-dagen den 30 oktober.

– På MHF-dagen kommer vi bjuda in till ett seminarium med professor Ulf Björnstig och MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström. Temat är ”Kvarvarande och framtida problem i vägtrafiken”, berättar Olov Johansson Stoor.

Professorn och läkaren Ulf Björnstig har en 40 år lång karriär som forskare inom katastrofmedicin och trafiksäkerhet.

Text: Mari Haglund