Det är lätt att förblindas av en annonstext. Som konsument har du ett starkt skydd i konsumentköplagen. Tvister mellan köpare och bilhandlare avgörs i Allmänna reklamationsnämnden – där MHF har tre ledamöter som står på konsumenternas sida. (Bildens annonstext är påhittad, men delar av den går att hitta i riktiga – som att friskriva sig från felskrivningar.) Foto: Mikael Lindberg

Konsumentköplagen har funnits sedan den första januari 1991. Den beskriver vad som gäller när en konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumenten är en privatperson och näringsidkaren en handlare, exempelvis ett bilföretag.

Själva lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att näringsidkaren inte kan förhandla bort något via avtal som blir sämre för konsumenten än vad lagen föreskriver.

Som exempel kan vi här nämna garanti. En bilhandlare kan exempelvis ange en, eller två månaders garanti på bilen. Du som konsument har fortfarande rätt att reklamera fel i upp till tre år efter köpet.

Ett fel som uppkommer inom sex månader räknas alltid som ursprungligt – om inte säljaren kan motbevisa det. Efter sex månader och upp till tre år är det konsumenten som ska bevisa att felet är ursprungligt. Detta enligt konsumentköplagen.

Om säljare och köpare inte kommer överens, en så kallad tvist, kan köparen anmäla tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Där prövas ärendet av en nämnd med två ledamöter från konsumentsidan och två från motorbranschen. Med i nämnden finns också en ordförande samt en föredragande och bägge är yrkesjurister).

En vanlig tvist är någon form av fel på varan (bilen). Vad betyder då ett fel.

Det varierar. Vi har exempel på köpeavtal där exempelvis en kamrem anges vara bytt, som senare inte stämmer överens med verkligheten. Det innebär enligt lagen ett avtalsbrott.

I sådana fall får konsumenten rätt och bilen ska åtgärdas utan kostnad.

Men det finns knepigare fall. Sådana kan vara en motorlampa som tänds efter någon vecka eller månad.

Vissa elektriska komponenter kan plötsligt gå sönder, utan att felet för den delen är ursprungligt, exempelvis på en bil med höga miltal. Samtidigt säger sexmånadersregeln att felet är ursprungligt.

Här ligger bevisbördan hos näringsidkaren. Kan inte denne bevisa, exempelvis med fakta från fordonets dator eller liknande, att felet inte fanns vid leverans – då är det ursprungligt.

Vi har även fall på ARN där bilens utrustning inte stämmer överens med vad som står i annonsen. Det kan vara allt från fälgar och däck till solluckor eller xenonbelysningar som inte existerar.

Här försöker en del näringsidkare komma undan sitt ansvar genom att i annonsen friskriva sig från eventuella felskrivningar.

I de fallen resonerar ARN till konsumentens fördel. Det är näringsidkarens uppgift att lämna korrekta uppgifter i annonser och varudeklarationer. Något som heter friskrivningar ska inte finnas med i en korrekt annonstext eller varudeklaration.

Som konsument har du rätt till följande:

– Avhjälpande av felet. Näringsidkaren har tre försök på sig att kostnadsfritt rätta till felet, och det inom skälig tid. Som konsument har du rätt till ersättning för exempelvis resekostnader.

– Omleverans, det vill säga få en annan likvärdig bil.

– Hävning av köpet, vilket innebär att du får tillbaka pengarna, mot avdrag för nyttan under tiden.

Säljaren har rätt att själv försöka åtgärda felet (avhjälpande) och den rätten är stark. Som ägare ska du inte låta reparera bilen hos någon annan verkstad och sedan försöka söka ersättning.

Vi nämner den här gången även varudeklaration. Kravet för en varudeklaration är att bilens värde är minst 30 000 kronor. Deklarationen ska vara riktigt ifylld, vilket innebär att säljaren faktiskt har gått igenom fordonet.

Vi ser också en del fall där bilar sålts som så kallade reparationsobjekt. Köparen har ingått ett köpeavtal, kört iväg med bilen och strax därefter händer något med den som innebär en tvist.

Säljaren försvarar sig då med att ett reparationsobjekt inte hamnar under konsumentköplagen. Köparen å sin sida vill ha bilen reparerad – ofta för mer pengar än bilen är värd.

ARN resonerar i sådana fall att själva grundtanken med ett reparationsobjekt är att bilen inte ska kunna användas. Det innebär att en sådan bil ska fraktas från näringsidkaren på ett släp eller liknande. Går den däremot att köra, gäller konsumentköplagen.

Ett sista tips är att inte vänta med att reklamera ett fel och då först till näringsidkaren. Det är högst troligt att denne kommer att åtgärda felet utan kostnad.

Det är först om ni inte är överens som det blir en tvist. I många kommuner finns konsumentvägledare, liksom oberoende organisationer, som hjälper dig. De har kunskap hur man reklamerar en vara, vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument, samt hjälper till hur en anmälan görs till Allmänna reklamationsnämnden.

Text och foto: Mikael Lindberg