Foto: MHF

Redan 2010 utvecklade MHF idén och den tekniska lösningen för automatiska nykterhetskontroller, så kallade alkobommar. Efter samråd med Trafikverket och övriga berörda myndigheter kunde försöksverksamhet genomföras i Tysklandsterminalen i Göteborgs hamn 2013 och därefter i Stockholms Frihamn 2014–2015. Bakgrunden till MHF:s initiativ var den mycket oroande statistik från nykterhetskontroller som tydligt visade på en väldigt hög andel onyktra förare i olika hamnar.

Genom de passersystem som byggdes upp under försöken kunde samtliga fordonsförare som körde ut från färjorna nykterhetskontrolleras utan att utpasseringstiden från hamnen påverkades. Utandningsproven kunde genomföras automatiskt med hjälp av en särskild alkoholanalysator, mycket snabbt och helt utan personal på plats. I stället fjärrövervakades hela kontrollstationen av en person i en trafikledningscentral med hjälp av sensorer och kameror. Endast i de fall då alkohol detekterats i någon förares utandningsprov behövde polis-, tull- eller kustbevakningspersonal larmas för uppföljande bevisprovstagning och eventuell rapportering av rattfylleribrott. Oerhört effektivt.

–Försöken blev en succé. Under de första dagarna i Stockholm 2014 upptäcktes många alkoholpåverkade förare. Därefter minskade andelen onyktra förare successivt. I slutet på försöksperioden förekom inga onyktra förare, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.

Ett par år senare beslutade regeringen om ett brett införande i Sveriges hamnar, gav ett uppdrag till Trafikverket och sköt till alla de pengar som behövdes. Sedan dess har nästan ingenting hänt. Bara någon enstaka hamn har fått alkobommar. Regeringens pengar till alkobommarna användes inte som det var tänkt

Rattfulla förare fortsätter att köra ut från hamnarna, ibland i tungt lastade lastbilar och långtradare. Polisen har dragit ner kraftigt på nykterhetskontrollerna och upptäcktsrisken är nästan obefintlig för en rattfyllerist. När som helst kan det leda till dödsolyckor i trafiken.

Att täta nykterhetstester måste ske på särskilt utsatta platser låter som självklarheter, och MHF är mycket riktigt långt ifrån ensamma om att vilja se den här utvecklingen. Nu senast kunde vi se M Sverige lyfta frågan i TV4:s nyheter. Vi välkomnar också den stora samsyn om vikten av nykter trafik som råder i riksdagen.
Varför sker då inte de nykterhetskontroller som behövs?

MHF kräver nya politiska beslut om att komma igång med de automatiska nykterhetskontrollerna, både i hamnar och på andra platser som till exempel trafikkontrollplatser och godsterminaler.

Detta är ett pressmeddelande från MHF.

MHF: Varför finns ännu inga alkobommar i svenska hamnar?