Det ska utredas om den svenska polisen ska få göra slumpmässiga drogkontroller i trafiken, precis som den norska polisen. Foto: Utrykningspolitiet

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur kontrollerna av yrkestrafiken fungerar och lämna förslag på förbättringar. Utredningen ska även undersöka förutsättningarna för att införa trafiksäkerhetskontrollanter.

En annan del av uppdraget är att titta på förutsättningarna för att införa sållningsprov för narkotika i trafiken. Utredningen ska vara klar senast den 1 mars 2021.

– Utredaren ska undersöka möjligheten att ge ökade befogenheter till polis, tull och kustbevakning att göra screeningtester med hjälp av sållningsinstrument för droger i trafiken, förklarar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
– För att göra det möjligt krävs ändringar i nuvarande lagstiftning och i myndigheternas föreskrifter.

MHF anser att det är ett bra initiativ.
– Vi är positiva. Det här har MHF arbetat för i flera år, säger Lars Olov Sjöström.
– Nu har vi möjlighet att få effektivare drogkontroller i den svenska trafiken, på samma sätt som man redan har fått i Dan-mark och i Norge.

MHF hoppas på att polisen ska få ytterligare ett verktyg för att upptäcka och lagföra drogpåverkade förare. Och att det hinder som finns i lagstiftningen för att drogtesta med instrument tas bort.
– Det skulle få stor betydelse om polisen får möjlighet att göra rutinmässiga drogtester i trafiken utan föregående misstanke, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Med nuvarande lagstiftning använder polisen en så kallad ögonundersökning, för att bygga upp en skälig misstanke om drograttfylleri, innan föraren kan tas med för blodprov.

Text: Mari Haglund
Foto: Utrykningspolitiet