Foto: MostPhotos

Vi måste satsa på att få bort de farligaste trafikanterna. Skärpta straff och möjligheten att frihetsberöva rattfyllerister på plats är steg i helt rätt riktning. Det är också viktigt att återfallsrattfyllerister döms hårdare.

Det är i många fall inte verkningsfullt att dra in körkortet, eftersom många av dessa förare inte har något körkort, antingen för att de aldrig tagit något eller för att det redan är indraget. Därför är frihetsberövande och rehabilitering för att få dem ur missbruket det enda som hjälper.

MHF kommer att inkomma med ett remissvar och hoppas nu att detta bara är första steget mot en nykter trafik.

Det är fortfarande helt centralt att man faktiskt fokuserar på att försöka upptäcka och fånga in rattfylleristerna, och det sker genom att göra fler nykterhetskontroller.

– Vi måste skilja på aktiva missbrukare, som ständigt kör berusade av alkohol eller andra droger, och den större grupp förare som ”bara” chansar och kör efter några glas, eller dagen efter en berusning. För den första kategorin är lagförslaget synnerligen tillämpligt. För den senare kategorin är det den upplevda risken för upptäckt som är avgörande, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.

MHF arbetar sedan 1926 med att förstärka positiva normer kring nykterhet i trafiken, och räknar med att andra goda krafter drar åt samma håll.

Här har framför allt Polismyndigheten ett stort ansvar, men även regeringen som ger Polisen deras uppdrag.

Det här är ett pressmeddelande från MHF.

Regeringens förslag:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/skarpta-straff-for-olovlig-korning-och-rattfylleribrott/