Illustration: Transportstyrelsen

Syftet är att främja cykling och få fler att börja cykla, enligt Transportstyrelsen.

– Cykelgator är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många cyklar för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen i en kommentar.

Detta gäller på en cykelgata:
*Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
*Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
*En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
*En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
*Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
*En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.