Autowatch 720 TAB

Användningsområde

  • Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav.
  • Alkolås för användning i privatfordon och i företag utan upphandlingskrav.

Beskrivning

Autowatch 720 TAB är ett alkolås framtaget för att användas för kvalitetssäkring av transporter. Låset är testat och uppfyller den senaste versionen av CENELEC:s standard för alkolås SS-EN 50436-2:2014, dock med begränsning 5 månader mellan kalibreringarna. I ett tidigt skede testades också produkten mot den tidigare versionen av denna standard från 2007 och uppfyllde denna. Den testades och uppfyllde även kraven för SS-EN 50436-1:2005 och då med 12 månader mellan kalibreringarna.
Autowatch 720 TAB är ännu inte antagen i Sverige för användning i Transportstyrelsens villkorliga körkortsprogram.
Låset bygger på bränslecellsteknik, vilket gör det i stort sett alkoholspecifikt. Utrustningen kan logga alla händelser som sker i låset samt start och stopp av fordonet. Alkolåsets centralenhet har flera olika möjligheter att ansluta uppstartsfunktionen av alkolåset: via tändström, dörrkontakt eller centrallås. Detta innebär att uppvärmningstiden uppfattas som kortare, eftersom alkolåset startar upp för uppvärmning redan när man, till exempel, låser upp dörren.
720 TAB:s centralenhet är också förberedd för automatisk nedladdning av alkolåsloggen. Det innebär att om ett företags fordon passerar en och samma punkt regelbundet så kan en transponder sättas upp där och den senaste logginformationen laddas då ned automatiskt i den dator som är ansluten till transpondern.
Utrustningen har ett grundläggande skydd mot manipulering.

Omdöme

Låset har hög tillförlitlighet och goda driftsegenskaper. En fördel med denna utrustning är att displayen för meddelanden är placerad i handenheten, vilket gör att centralenheten kan ha en helt dold installation. Den nya funktionen med automatisk nedladdning av händelselogg underlättar också för användarna i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Ett minus är att Autowatch 720 TAB bara klarar 5 månader mellan kalibreringarna vid långtidstest enligt SS-EN 50436-2:2014, varpå den årliga servicekostnaden blir högre.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Autowatch 720 TAB.

Sammanfattning

Pålitlig

Pris

5 950 kr + moms och installation

Servicebehov

Efter var 5:e månad

Leverantör

Mobilsystem/Innova AB
08-792 63 44

Snabbfakta

ca 5 950 kr

ca 2 000 kr

ca 750 kr/år

ca 7 kr/st

var 5:e månad

-40°C – +85°C

-40°C – +85°C

9 – 32 Volt

IP40

Minst 100 000 st

3 år

SS-EN 50436-1:2014 och SS-EN 50436-2:2014

Alla priser exklusive moms