Exhalytics

Användningsområde

  • För professionell kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Exhalytics är en alkoholmätare framtagen för professionell kontroll av alkoholhalten i luft. Mätaren är testad och uppfyller de mätkritiska delarna i den senaste versionen av CEN:s standard för professionella alkoholmätare EN 15964:2011. Exhalytics mäter med hjälp av IR-teknik helt munstyckslöst på mättad och utspädd utandningsluft.
För att ett utandningsprov ska ge ett korrekt värde, måste det spegla den djupa lungluften. Längst ner i lungans alveoler smittar blodalkoholkoncentrationen av sig i utandningsluften. Vid vanlig traditionell alkoholmätning krävs att provet tas efter ca 1,2–1,8 liter luft.
Exhalytics från Autosober mäter munstyckslöst och på mättad utandningsluft. För att få ett korrekt mätvärde, har Autosober valt att använda vatten som referens. Fördelen med vatten är att koncentrationen av vatten i lungorna i stort sett alltid är konstant. Exhalytics mäter också kontinuerligt luftfuktigheten i den omgivande luften. På detta vis kan Exhalytics uppnå tillförlitliga mätvärden utan att man behöver komma åt den djupa lungluften. Ett prov i Exhalytics är lika enkelt att genomföra som att blåsa ut ett ljus och det behövs bara någon deciliter luft.
Mätaren är konstruerad för att anslutas till en dator eller touchskärm och kan användas som en stationär alkoholmätare eller som en integrerad del i passersystem såsom bommar, rotationsgrindar, nyckelskåp eller liknade.
Under 2014 och 2015 genomförde Polisen, Tullverket, Kustbevakningen, Trafikverket och MHF ett stort försöksprojekt med automatiska nykterhetskontroller vid Tysklandsterminalen i Göteborg samt i Stockholms Frihamn. I båda dessa försök användes Exhalytics. Totalt kontrollerades över 60 000 förare helt munstyckslöst och på distans i detta projekt.
Då denna nya teknik inte i sin helhet kan testas mot gällande standarder för professionell alkoholkontroll såsom standard SS-EN 15964:2011, har testningen utförts mot valda mätkritiska delar (se MHF:s konsumenttestprofil).
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.
Mätteknik: infraröd mätning med referens

Omdöme

Mätaren ger tydliga instruktioner via integrerade LED-dioder i mätarens blåsslang. Alkoholmätningen sker enkelt, helt utan munstycke. Tester har visat på god mätnoggrannhet. Exhalytics visar resultatet i mg/l. Mätaren ligger online och övervakas av Autosober så att kunden kan få assistans om något händer samt underrättas när det är dags för kalibrering. Kalibrering sker en gång per år.
Mätaren behöver inget munstycke.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Exhalytics från Autosober AB.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Från 170 000 kr/Hyra från 5 000 kr + moms/månad

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

Autosober AB
010-480 99 33

Snabbfakta

från 170 000 kr/hyra från 5 000 kr/månad

från ca 7 000 kr/ingår vid hyra

0 kr/st

var 12:e månad

1 år/under hela hyrestiden

mätkritiska delar av EN 15964:2011

Alla priser exklusive moms