Alkolåsterminal från B.R.A SECURITY med ACS Alcolock V3 eller Dräger XT

Användningsområde

  • För professionell kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Alkolåsterminalen från B.R.A Security med alkolås V3 från Alcolock Sverige AB eller alkolås XT från Dräger är en kontrollstation framtagen för professionell kontroll av alkoholhalten i luft. Alkolåsen som används i alkolåsterminalen är båda testade och uppfyller den äldre utgåvan av CENELEC:s standard SS-EN 50436-2:2007.
Tanken att ta fram ett fast obligatoriskt system för alkoholkontroll är mycket god.
Alkolåsterminalen är konstruerad för att kunna kopplas upp mot nyckelskåp, passersystem, tidsrapporteringssystem eller liknande.
Genom att ansluta alkolåsterminalen till personalens tidsredovisningssystem slipper man fysiska installationer i de fordon som används sporadiskt under dagen samtidigt som man också kvalitetssäkrar övrig personal som kommer till jobbet.
Under 2013 genomförde vi en stor utvärderingsstudie av denna typ av utrustning. Här kunde vi då konstatera allvarliga brister i såväl användarfunktionalitet som i mätnogrannhet. Läs mer i rapporten till Trafikverket Alkoskåp, funktion, kvalité och mätnoggrannhet – TRV2010/87086 A.
De alkolås som kopplats ihop med alkolåsterminalen från B.R.A Security AB är alla av bra kvalitet och dessutom testade och uppfyller mätkritiska delar av CENELEC:s standard SS-EN 50436-2:2007. Vid fordonsmontering av dessa alkolås kan vi inte notera några allvarliga brister.
Tyvärr kunde vi konstatera mycket allvarliga brister i applikationer med alkolåsterminaler. Vid teknisk kontroll och utvärdering kunde vi se att systemet inte stoppade onyktra vid den lagstadgade gränsen 0,2 promille eller 0,10 mg/l luft. I vissa fall släppte systemet igenom berusade förare som hade tre gånger så hög alkoholkoncentration som den lagstadgade gränsen.
Vid intervjuer med användare uppgav hela 96 % att de tycker att systemet fungerade bra. Endast 4 % tyckte att det fungerade mindre bra. Flera användare uppgav att de ofta fick blåsa 4–5 gånger innan alkolåset tog provet.
Vi kunde konstatera stora olikheter i funktionalitet beroende på hur många användare som dagligen blåste i utrustningen samt vilka rutiner man hade för munstyckshantering. I exempelvis Örebro, där man hade ca 55 användare som kontinuerligt lämnade prov, fungerade systemet bättre än i till exempel Bromma, där man bara hade 10–13 användare. En avgörande orsak till detta resultat var att man i Örebro, i merparten av fallen, förvarade de personliga munstyckena i separata sortimentsfack medan man i Bromma stoppade munstycket direkt i fickan.
Anledningen till att flera användare uppgav att man fick blåsa om flera gånger är enligt vår bedömning att man utsatt alkolåsen för avsevärt större volymer av utandningsprov än de är konstruerade för och testade avseende. Detta ovanligt stora slitage och exponering mot allehanda fickludd, slem, hosta, snus och annat. gör att kanalerna för alkoholdetektering, tryck och flödesmätning m.m. helt enkelt slammar igen. När denna typ av alkolås används i vanliga fordonsinstallationer hinner eventuell saliv m.m. att torka upp mellan provtagningarna, då alkolåset oftast inte används vid mer än några få tillfällen per dag.
Mätteknik: Bränslecell
Utrustningen har ett grundläggande skydd mot manipulering.

Omdöme

Tanken med detta system är mycket god. Dock kan vi konstatera att vanliga alkolås inte är konstruerade för den stora volym av utandningsprov som uppstår i ett passersystem. Det är mycket glädjande att hela 96 % av användarna anser att utrustningen fungerar bra. Dock vet ju dessa användare inte hur bra mätaren analyserar alkohol. Vi har inte i vår utvärdering fått några falska positiva prov, vilket känns betryggande. Vi har dock konstaterat att mätarna i flera fall skulle släppa igenom kraftigt berusade personer utan att alkoholmätaren slår till. Detta är mycket allvarligt, då man måste kunna lita på denna typ av kontrollfunktioner.
Dessutom förutsätter vi att de som upphandlat denna typ av utrustning haft för avsikt att motverka rattfylleri och fylla på jobbet, vilket tyvärr inte sker om utrustningen kan släppa igenom kraftigt berusade personer. Den preventiva effekten av obligatoriska nykterhetskontroller finns dock kvar i och med att upptäcktsrisken ökar. Dock kan detta bli mycket kontraproduktivt om en användare som vet med sig att denne brukat alkohol får ett grönt resultat trots kraftig påverkan.
Om man i dag har denna typ av system måste man se över rutiner kring förvaring av munstycken samt hur ofta alkoholmätaren behöver kalibreras.
Utifrån tekniska utvärderingar avråder vi från att använda denna typ av alkolås kopplade till alkolåsmoduler som används i passersystem, nyckelskåp m.m.
Mätaren har bra utbytbara munstycken.

Sammanfattning

Vi varnar

Pris

Uppgift saknas

Servicebehov

Uppgift saknas

Leverantör

B.R.A SECURITY AB
0585-13 11 99

Snabbfakta

uppgift saknas

uppgift saknas

5-10 kr/st.

uppgift saknas

uppgift saknas

SS-EN 50436-2:2007

Alla priser exklusive moms