Att förlora en närstående i en trafikolycka är en förlust för livet och inte en kort sorgeprocess. I MADD-nätverket kan rattfylleridrabbade stötta varandra. Foto: Agnetasfoton/MostPhotos

MADD är ett nätverk för rattfylleridrabbade, som bildades genom MHF 2004. Den 26 november bjuder MADD och MHF in till ett seminarium om trafikens brottsoffer på Hotel Hilton Stockholm Slussen.

Klicka här för anmälan

Planen var att arrangera seminariet under november 2020, men en pandemi kom emellan. Seminariet och nätverksträffen finansieras med projektbidrag från SAFF (Stiftelsen Ansvar För Framtiden) och Brottsofferfonden.

– Det är ett fysiskt seminarium. Vi är angelägna om att deltagarna ska träffas öga mot öga. Medverkande och deltagare ska kunna ha en dialog under måltider och raster, vi vill få igång ett samtal i samhället om trafikens brottsoffer, berättar MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Det är viktigt att makthavare, personer som möter trafikens brottsoffer i sina yrken och rattfylleridrabbade träffas.

Målgruppen för seminariet är myndigheter och beslutsfattare samt människor som i sitt jobb möter drabbade. På förmiddagen kommer seminariet att handla om de juridiska frågorna kring trafikbrott, med fokus på rattfylleribrott och vållandebrott. Den andra delen av passet tar upp målsägandebiträdets roll i rättssalen, det vill säga den som företräder brottsoffret. Under förmiddagen kommer också personer som varit brottsoffer i en trafikolycka att berätta om sina erfarenheter.

På eftermiddagen står det lokala stödet till drabbade på agendan. Det handlar om kommunens ansvar, Brottsofferjouren och andra frivilligorganisationer, samt om möjligheter till lokal samverkan.

– Vi kommer att lyfta det här om samarbetsformer mellan de lokala aktörerna. Vad man ska tänka på för att kunna samarbeta och ge ett bra stöd till trafikbrottsoffer, förklarar Lars Olov Sjöström.

Hur ser livet ut i en familj efter att man förlorat en närstående i en trafikolycka eller när en familjemedlem skadats allvarligt?

– Att förlora en närstående är en oerhört jobbig upplevelse. Det som lätt glöms bort, är att det inte är när något som kan hanteras i en kort sorgeperiod, säger han.
– Utan det är en förlust för livet som sätter sina spår hos de närstående.

För den rattfylleridrabbade kan det vara svårt att gå tillbaka till jobbet eller utbildningen. Förlusten och sorgen sätter en stor press på familjesammanhållningen.
– Många kanske inte riktigt orkar hantera den svåra upplevelsen. Därför är det viktigt att man som drabbad tidigt får ett starkt stöd från samhället, det underlättar också på längre sikt, framhåller Lars Olov Sjöström.

Hur ser samhällets stöd ut till trafikbrottsoffer?
– Det finns kompetens och resurser för att ge stöd, men ofta fungerar det dåligt i praktiken. Trafikens brottsoffer får inte det stöd från samhället som andra brottsoffer erbjuds, säger han.

MADD är ett nätverk för rattfylleridrabbade. I samband med seminariet för trafikens brottsoffer kommer en nätverksträff att hållas. MADD har två viktiga syften, det ena är att vara ett kamratstödjande nätverk och det andra är att var aktivister mot rattfylleri.

Ett av syftena med nätverksträffen är att planera MADD:s verksamhet för 2022.
– Det kan vara att vi diskuterar om vi ska göra en manifestation eller om det är någon hjärtefråga för rattfylleridrabbade som vi ska driva opinionsbildning kring, berättar Lars Olov Sjöström.

– Man kan tänka sig att det finns viktiga frågor inför valet 2022, som vi vill lyfta till beslutsfattarna.

Text: Mari Haglund
Foto: Agnetasfoton/MostPhotos

Klicka här för anmälan

 

Fakta om MADD
Hemsida: www.mhf.se/madd
Kontaktperson: Mats Sjöö
Telefon:
076–548 97 17
E-post:
mats.sjoo@mhf.se
Support: Vill du stödja MADD:s arbete? Swisha en gåva på 123 313 78 17.