Humoristiska ordgåtor ska få trafikanterna att reflektera över sitt beteende i trafiken. Trafikverkets Zhero-budskap på rastplatsen Ristjärn vid E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga. Foto: Mari Haglund

Trafikverket har ett regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser för att öka trafiksäkerheten. Målet är att nå ökad kunskap och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder hos trafikanterna. På det sättet hoppas man påverka sociala normer och beteendet i trafiken. Satsningen är långsiktig och ska pågå till 2029.

Trafikverket har därför dragit igång kommunikationssatsningen Zhero tillsammans med tio andra aktörer.
– Till en början handlar det om att väcka uppmärksamhet kring trafiksäkerhetsfrågorna‚ berättar Karin Ulén, kommunikationsansvarig vid Trafikverket.
– Zhero är en ordlek med de engelska orden hero (hjälte) och zero (noll). Alla kan vara en nollvisionshjälte och vara med och bidra till ökad trafiksäkerhet.

Hjälte är den som visar omtanke i trafiken och därmed är med och bidrar till att rädda liv. Noll som i Nollvision, noll kilometer över hastighetsgränsen, noll alkohol och narkotika i trafiken.

Den första kommunikationsinsatsen för Zhero kördes kring påsken i år. Filmer med Zheros budskap har synts i sociala medier och på tv4. Kanske har du sett Johan Ulveson bli arg vid minigolfbanan? Eller reagerat på när Rakel Wärmländer tränger sig före alla i matbutiken och krockar med kundvagnen? Beteenden som inte är särskilt socialt accepterade i de miljöerna, men som tyvärr alltför många av oss ägnar sig åt i vägtrafiken.

I en Zhero-film har influencern Ellen Bergström bråttom till jobbet. När hon backar ut bilen är hon nära att köra på sin man och parets dotter.

– Filmerna har ett humoristiskt anslag. Vi hoppas nå ut till en bred publik med vårt budskap och väcka uppmärksamhet kring trafiksäkerhetsfrågorna, säger Karin Ulén.
– Förhoppningen är att få människor att reflektera över sitt och andras beteende i trafiken.

Vad har ni fått för respons på filmerna?
– På sociala medier har vi fått bra respons när vi har delat filmerna. Många har delat inläggen, gör tummen upp eller glada emoijs och taggar sina vänner, berättar Karin Ulén.
– Det finns en stor igenkänning på situationerna i filmerna.
Under 2021 har Zhero gjort två större kommunikationsinsatser hittills, en under påsken och en vid midsommar, en till planeras till höstlovet.

I Zhero samarbetar Trafikverket med MHF, NTF, Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborgs stad, Polisen, Safer, Stockholms stad, STR och Transportstyrelsen.

Berätta om samarbetet med andra aktörer?
– Genom att vi är flera aktörer som står bakom och tillsammans sprider Zhero-budskapet får det en extra tyngd och kan nå fler. De andra aktörerna delar exempelvis Trafikverkets inlägg i sociala medier, säger Karin Ulén.
– Vi har också ett gemensamt kommunikatörsnätverk där vi tillsammans jobbar fram gemensamma aktiviteter inom Zhero.

Riksdagen antog 1997 nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Nollvisionen bygger på tre byggstenar: säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Zhero fokuserar på den säkra användaren. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt.

Under 2021 kommer Zhero att lägga lite extra fokus på det delade ansvaret och på hastighetsefterlevnad. Hastigheten spelar stor roll för vilka konsekvenserna blir av en trafikolycka.
– Alla har ett delat ansvar, vi måste tänka på att visa varandra och omtanke och hänsyn i trafiken, förklarar Karin Ulén.
– Om många engagerar sig i trafiksäkerhetsfrågorna kan man få gång i en rörelse och på sikt påverka attityder, normer och beteenden i trafiken.

Trafikverket genomför varje år sedan 1981 en trafiksäkerhetsenkät. I trafiksäkerhetsenkäten 2020 svarade nio av tio att de visar hänsyn gentemot andra i trafiken. De flesta anser alltså att det är övriga trafikanters bristande hänsyn som skapar risker i trafiken. 6 700 personer i åldrarna 16–84 år har svarat på trafiksäkerhetsenkäten.

MHF och nio andra aktörer står bakom Zhero tillsammans med Trafikverket.
– Om många aktörer gör något tillsammans, blir det en större kraft bakom budskapet. Vi är glada över att trafiknykterhet är en viktig del av den här kommunikationssatsningen, säger Micke Valier, kommunikationsansvarig på MHF.
– Det kopplar fint ihop med MHF:s tradition att utse Årets trafikhjälte.

Årets Trafikhjälte är någon som utmärkt sig för att ha visat civilkurage, stor bragd och handlingskraft i risk-, och olyckssituationer i trafiken. Personen är en förebild vars exempel motiverar andra att ingripa när någon behöver en medmänniska eller för att förhindra en trafikolycka.
Utmärkelsen delas ut varje år av MHF och Körkortonline.se.

Vill du veta mer om Zhero? Läs mer på zhero.se

Text och foto: Mari Haglund