40 procent av de olyckor där fotgängare skadas, är påkörningsolyckor som sker under perioden november–februari. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män (57 procent kvinnor jämfört med 43 procent män 2019) och var femte är äldre (65 plus). Det visar siffror från Transportstyrelsens olycks- och skadedatabas Strada.

Tips för att synas i trafiken:
*Bär reflexväst, reflex eller en tänd lampa när det är mörkt en stor del av dygnet.
*Reflexen syns bäst i rörelse, antingen genom att ha den hängande eller långt ner på ben och armar för att vara synliga från olika håll.