StartBli medlem Skänk en gåva

Skänk en gåva

Med hjälp av din gåva kan vi göra skillnad!


Varje år skadas tusentals människor på grund av alkohol och andra droger i trafiken. Minst 70 personer dör av samma orsak. Dessutom lever idag 100 000-tals anhöriga till drabbade i Sverige, vars vardag också påverkas för resten av livet. Nollvisionen är MHF:s mål. Ingen ska behöva dö, skadas eller drabbas av rattfylleri!

SMS

Sms:a MHF100 till: 72980 så skänker du 100 kr till MHF:s arbete.

Swish

Du kan swisha din gåva (valfritt belopp) på: 123 223 92 67. Lämna fullständigt namn och e-post för en tackhälsning eller lämna fältet tomt.

Plusgirobetalning

Skänk din gåva (valfri gåva) genom egen inbetalning till MHF insamlingskonto: 45 63-3


Detta går din julgåva till


Att förhindra att fler olyckor sker

Genom MHF:s arbete med alkobommar i hamnar, för extra nykterhetskonroller i trafiken, för införande av drogtester i trafiken och för en lag om eftersupning kämpar MHF för att inga fler ska behöva drabbas av rattfylleriets konsekvenser.

Arbete för drabbade av rattfylleri och deras anhöriga

Under 2015 har anhörigträffar och nätverksdagar anordnats där människor som drabbats av rattfylleri kan träffas i samförstånd och få hjälp med sorgbearbetning, familjerelationer, krishantering, juridiska frågor mm. Dessa har varit mycket uppskattade. Vi vill kunna erbjuda dessa träffar även 2016.

Tack för ditt stöd och God jul önskar MHF!

MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399